Ombildningskonsulterna

Hundratusentals hyresgäster i hela Sverige har valt att bilda bostadsrättsföreningar och köpa fastigheten de bor i. För de allra flesta har ombildningen till bostadsrätt inneburit många och stora fördelar.

När du bor i en bostadsrätt är du också medlem i en bostadsrättsför­ening, som är en ekonomisk förening. Det är föreningen, d v s ni tillsammans, som äger fastigheten. Du är bostadsrättshavare och har obegränsad nyttjanderätt till din lägenhet. Du bestämmer alltså själv om och när lägenheten skall renoveras. Du kan sälja din lägenhet när du vill och till det pris du kan få ut för den. Alla bostadsrättsförening­ens medlemmar delar på ansvaret för föreningen och huset.

Vi på Ombildningskonsulterna har en välbeprövad arbetsmodell för ombildningar.

Broschyrens framsida

Läs mer: www.ombildningskonsulterna.se